15.05.2024. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 4

 
 
Datum objave:
15.05.2024.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I OBNOVU
Sektor za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina
Služba za građevno-tehničku regulativu
Odjel za sustav, normizaciju i usklađenje s Europskom unijom
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 215.)
 
Služba za procjenu vrijednosti nekretnina
Odjel za analizu procjena vrijednosti nekretnina
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 225.)
 
ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine
Služba za prostorne planove zaštićenih područja posebnih obilježja državne razine 
- viši savjetnik - specijalist - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 519.)
 
UPRAVA ZA PROVEDBU OBNOVE OD POTRESA
Sektor za kontrolu i praćenje izgradnje zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada 
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 639.)
 
Služba za dodjelu novčane pomoći za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 645.)
 
Sektor za kontrolu i praćenje obnove konstrukcije zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane obnove konstrukcije zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane obnove konstrukcije obiteljskih kuća
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 651.)
 
Služba za dodjelu novčane pomoći za obnovu konstrukcije zgrada
Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu konstrukcije obiteljskih kuća
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 661.)
 
Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu konstrukcije višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 665.)
 
Sektor za podršku i privremeni smještaj
Služba za podršku potresom pogođenih područja
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 688.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 23. svibnja 2024. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 5 “, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 28.06.2024. - Poziv na testiranje i intervju rm. 215., 225., 519., 639., 645., 651., 661., 665. i 688. - 3.7.2024.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijmu: -
Ishod postupka:   -