15.12.2021. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 30

 
 
Datum objave:
15.12.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I.  GLAVNO TAJNIŠTVO
1. Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
Služba za pravne poslove
- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 17.)
 
2. Sektor za informatiku i telekomunikacije
Služba za aplikativnu podršku
- informatički referent – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 90.)

Služba za IKT infrastrukturu i podršku korisnicima
- viši informatički savjetnik – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 93.) 
 
II.  UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
1. Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
Služba za zemljišta
Odjel za neperspektivnu vojnu imovinu
a) viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 336.)
b) stručni referent – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 337.)
 
Područni odjel Split
- viši stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 343.) 
 
2. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za neprocijenjeno građevinsko zemljište
Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja i ostalo građevinsko zemljište
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 350.) 
 
Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni kampovi
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 352.) 
 
Služba za investicijske projekte
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 355.)
 
Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 358.)
 
Služba za tehničke poslove
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 362.)
 
Služba za imovinsko-pravne poslove
a) viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 366.)
b) stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 367.)
c) stručni suradnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 368.) 
 
Služba za sukcesiju i oduzetu imovinu
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 370.) 
 
III. UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA, STRATEŠKO PLANIRANJE, REGULATIVU, EU POSLOVE I IZVJEŠTAVANJE U SUSTAVU UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM
1. Sektor za trgovačka društva
Služba za analizu i izvještavanje
- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 381.)
 
Služba za unapređenje korporativnog upravljanja
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 384.)
 
2. Sektor za strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje
Služba za koordinaciju poslova strateškog planiranja u sustavu upravljanja državnom imovinom
- stručni referent – 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 389.)
 
Služba za EU poslove, državne potpore i izvještavanje u sustavu upravljanja državnom imovinom
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 396.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 23. prosinca 2021. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, sa naznakom "Za natječaj - KLASA: 30", 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

 

 
Poziv na testiranje i razgovor: 12.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 90. i 93. - 19.01.2022. 
12.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 17. - 20.01.2022 
20.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 336. - 27.01.2022.
24.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 337. - 31.01.2022.
25.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 381. i 384. - 04.02.2022.
25.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 350., 352., 355., 362., 366., 367., 368. i 370 - 01.02.2022. 
25.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 396. - 02.02.2022.
27.01.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 389. - 08.02.2022.
Obustava ili poništenje:     15.04.2022. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
28.04.2022. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijamu: 09.02.2022. - Rješenje o prijamu (r.m 90.)
11.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.337.)
28.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.366.)
28.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.367.)
28.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.368.)
28.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.389.)
28.03.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.396.)
12.04.2022. - Rješenje o prijamu (r.m.384.)
Ishod postupka:   -