17.08.2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 9

 
 
Datum objave:
17.08.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
I.  UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
1. Sektor za stanovanje i komunalno gospodarstvo
Služba za komunalno gospodarstvo
- stručni suradnik - VJEŽBENIK - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 137.)
 
2. Sektor za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
Služba za provedbu mjera obnove oštećenih, uklanjanje uništenih i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća
Odjel za uklanjanje obiteljskih kuća uništenih uslijed elementarne nepogode
Stručni suradnik za obnovu - VJEŽBENIK - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 187.)
 
II.  UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
1. Sektor za programe Europske unije
Služba za programiranje, praćenje programa i horizontalne aktivnosti
Odjel za horizontalne aktivnosti
- stručni suradnik - VJEŽBENIK - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 248.)
 
III.  UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
1. Sektor za nadzor rada nadležnih tijela, žalbe i zastupanje
Služba za štete
- stručni suradnik - VJEŽBENIK - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 373.)
 
IV.  UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
1. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- stručni suradnik - VJEŽBENIK - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 497.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 95/22 odnosno do 25. kolovoza 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. s naznakom "Za natječaj - KLASA 9"


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

15.11.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 137. i 187. - 21.11.2022.
17.11.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 497. - 22.11.2022.
25.11.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 373. - 30.11.2022.
29.11.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 248. - 05.12.2022.
Obustava ili poništenje:     27.01.2023. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 187.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 497.)
09.01.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 373.)
Ishod postupka:   -