18.10.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 18

 
 
Datum objave:
18.10.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
Služba za opće pravne poslove
- Stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 49.)
Služba za normativne poslove
Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa
- Stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 58.)
Služba za razvoj ljudskih potencijala
- Stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 70.)
Sektor za opće poslove i uredsko poslovanje
Služba za zajedničke i tehničke poslove
- Stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 73.)
 
UPRAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
Sektor za upravljanje nekretninama i provedbu programa stambenog zbrinjavanja
Služba za obnovu i izgradnju stambenih jedinica
Odjel za obnovu
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 720.)
Odjel za izgradnju
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 723.)
- viši stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 724.)
Sektor za provedbu međunarodnih programa
Služba za međunarodne programe
Odjel za pripremu projekata za financiranje iz fondova Europske unije
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 742.)
Odjel za provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 746.)
Odjel za smještaj osoba  odobrenom međunarodnom zaštitom
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 750.)
Služba za projekte i programa suzbijanja energetskog siromaštva
Odjel za pripremu projekata i programa
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 754.)
Odjel za provedbu projekata i programa
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 758.)
 
PODRUČNA SLUŽBA PETRINJA
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 761.)
 
PODRUČNA SLUŽBA KARLOVAC
- Viši stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 792.)
Ispostava Zagreb
- Voditelj Ispostave - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 794.)
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 795.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 26. listopada 2023. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 18“, Zagreb, Vinogradska cesta 25.


OBRAZAC prijave (docx) 

 
Poziv na testiranje i razgovor: 14.11.2023. -  Poziv na testiranje i intervju rm. 49. i 58. - 20.11.2023.
14.11.2023. -  Poziv na testiranje i intervju rm. 70. i 73. - 21.11.2023.
15.11.2023. -  Poziv na testiranje i intervju rm. 720., 723., 724., 742., 746., 750., 754., 758., 761., 792., 794. i 795​. - 22.11.2023.
Obustava ili poništenje:     07.02.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi
07.03.2024. - Rješenje o oglašavanju rješenja ništavnim r.m. 742.
Rješenje o prijmu: 20.12.2023. - Rješenje o prijmu rm. 73.
02.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 49.
02.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 58.
02.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 70.
17.01.2024. - 
Rješenje o prijmu rm. 720.
17.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 742.
13.02.2024. - Rješenje o prijmu rm. 761.
19.02.2024. - Rješenje o prijmu rm. 792.
19.02.2024. - Rješenje o prijmu rm. 794.
24.04.2024. - Rješenje o prijmu rm. 742.
Ishod postupka:   -