30.08.2023. - Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 16

 
 
Datum objave:
30.08.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
SAMOSTALNI SEKTOR ZA NADZOR, ŽALBE I ZASTUPANJE
Služba za žalbe
Odjel za žalbe iz područja komunalnog gospodarstva i stanovanja
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 33.)
 
GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
Služba za razvoj ljudskih potencijala
Upravni referent  - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 69.)
 
UPRAVA ZA FINANCIJE, JAVNU NABAVU I STRATEŠKO PLANIRANJE
Sektor za računovodstvene poslove
Služba za knjigovodstveno i financijsko izvještavanje
Odjel za financijsko izvještavanje i analize
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 151.)
 
UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I OBNOVU
Sektor za stanovanje i komunalno gospodarstvo
Služba za stanovanje
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 236.)

UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Služba za informacijski sustav i regulativu
Odjel za IEC, baze i registre
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 345.)
 
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor za prostorno uređenje
Služba za digitalizaciju prostornih planova, primjenu i obnovu seizmičkih podataka
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 430.)

Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Služba za pripremu i praćenje strateških projekata
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 445.)

UPRAVA ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
Sektor za razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja i državne imovine
Služba za razvoj aplikacija
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 479.)
 
Sektor za EU projekte digitalizacije
Služba za provedbu i ugovaranje EU projekata digitalizacije
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 504.)
 
UPRAVA ZA PROVEDBU OBNOVE OD POTRESA
Sektor za pripremu i organizaciju obnove
Služba za pripremu dokumentacije za odabir sudionika u obnovi
Stručni suradnik za obnovu - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 628.)
 
Sektor za kontrolu i praćenje nekonstrukcijske obnove zgrada
Služba za dodjelu novčane pomoći za  nekonstrukcijsku obnovu zgrada
Stručni suradnik za obnovu - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 681.)
 
UPRAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
Sektor za provedbu međunarodnih programa
Služba za projekte i programe suzbijanja energetskog siromaštva
Odjel za pripremu projekata i programa
Stručni suradnik - vježbenik - 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 755.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za javni natječaj - vježbenici“, Zagreb, Vinogradska cesta 25.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 21.09.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 33. i 151. - 27.09.2023.
22.09.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 236., 345., 445 i 755. - 28.09.2023.
22.09.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 628 i 681. - 29.09.2023.
29.09.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 479 i 504. - 05.10.2023.
06.10.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 69. - 12.10.2023.
Obustava ili poništenje:     08.11.2023. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
07.03.2024. - Rješenje o oglašavanju rješenja ništavnim r.m. 628
Rješenje o prijmu: 04.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 33.
04.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 151.
04.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 345.
04.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 479.
04.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 755.
05.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 445.
05.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 504.
08.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 628.
08.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 681.
12.12.2023. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 69.
11.03.2024. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 628.
Ishod postupka:   -