10.03.2023. - Više radnih mjesta - klasa 6

 
 
Datum objave:
10.03.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
6. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
6.1. Sektor za prostorno uređenje
6.1.1. Služba za prostorne planove državne razine i dokumente prostornog uređenja

- viši stručni savjetnik  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 312.)
 
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 313.)
 
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026.godine (red.br. radnog mjesta 314.)
 
6.1.2. Služba za prostorne planove regionalne i lokalne razine  
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.  do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 318.)
 
UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
9.1.Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
9.1.3. Služba za zemljišta
9.1.3.1. Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem

- voditelj Odjela – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 460.)
 
- viši stručni savjetnik -1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine ( red.br. radnog mjesta 461.)
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine ( red.br. radnog mjesta 462.)
 
- stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026.godine ( red.br. radnog mjesta 463.)
 
9.1.3.2. Odjel za infrastrukturu i eksploatacije 
- voditelj Odjela – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine ( red.br. radnog mjesta 464.)
 
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih
poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i
otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine ( red.br. radnog mjesta 465.)
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 467.)
 
9.1.3.3. Odjel za neperspektivnu vojnu imovinu
- voditelj Odjela – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 469.)
 
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih
poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 471.)
 
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 472.)
 
9.2. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
9.2.1. Služba za neprocijenjeno građevinsko zemljište
9.2.1.1. Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja i ostalo građevinsko zemljište

- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 486.)
 
9.2.1.2. Odjel za turističko zemljište na kojem su izgrađeni kampovi
- viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine ( red.br. radnog mjesta 488.)
 
9.2.2. Služba za investicijske projekte
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih
poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 491.)
 
- stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine ( red.br. radnog mjesta 492.)
 
9.2.3. Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 - viši stručni savjetnik – 3 izvršitelja na određeno vrijeme
radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine ( red.br. radnog mjesta 495.)
 
9.2.4. Služba za tehničke poslove
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih
poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 501.)
 
9.2.5. Služba za imovinsko-pravne poslove
-viši upravni savjetnik – 2 izvršitelja na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova vezanih za provedbu mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
2021. do kolovoza 2026. godine (red.br. radnog mjesta 506.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/, odnosno do 18. ožujka 2023. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 6", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.

Obrazac prijave (.docx)


 
Poziv na razgovor: 27.04.2023. - Poziv na razgovor (radno mjesto 460, 461, 462, 463, 464, 465, 467, 469, 471, 472, 486, 488, 491, 495, 501, i 506) - 04.05.2023.
27.04.2023. - 
Poziv na razgovor (radno mjesto 312 i 318) - 05.05.2023.
Obustava ili poništenje: 14.07.2023. - Odluka o obustavi postupka
Rješenje o prijamu: 29.06.2023. - Rješenje o prijmu (radno mjesto 312)
29.06.2023. - Rješenje o prijmu (radno mjesto 318)
14.07.2023. - 
Rješenje o prijmu (radno mjesto 463)
Ishod postupka: -