Projekt "Program optimizacije upravljanja državnim nekretninama – faza 2"

Slika /slike/Opcenito/DG_reform.png
Program potpore strukturnim reformama - Instrument za tehničku potporu (TSI -Technical Support Instrument)

Projekt financira Glavna uprava Europske komisije za potporu strukturnim reformama (DG REFORM).

Naziv projekta: „Program optimizacije upravljanja državnim nekretninama - faza 2“ („State-owned property management optimization programme - Phase 2“)

Korisnik projekta: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Financiranje: Projekt se financira sredstvima u okviru programa: Instrument za tehničku potporu (TSI - Technical Support Instrument), kojeg vodi Glavna uprava Europske komisije za potporu strukturnim reformama (DG REFORM).

Vrijednost projekta: 500.000 eura

Cilj projekta: Unaprjeđenje strateškog okvira za optimizaciju upravljanja i aktivacije nekretnina kojima upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u svrhu gospodarskog, kulturnog, društvenog, demografskog i općeg razvoja Republike Hrvatske,  uspostava učinkovitog sustava nadzora u upravljanju nekretninama i praćenja realiziranih učinaka te podrška razvoju investicijskih projekata u svrhu daljnje aktivacije neiskorištenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Projekt predstavlja nastavak projekta pod nazivom „Program optimizacije upravljanja nekretninama“ , a čiji je završetak planiran do studenoga 2023. godine, odnosno implementaciju preporuka spomenutog projekta.
 
Implementacijski suradnik/Koordinator projekta: Ured Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Zagreb

Trajanje projekta: 15 mjeseci

Aktivnosti: