Prostorni plan PP Biokovo

Zbog svojih karakteristika i posebnosti Biokovo je zaštićeno u kategoriji parka prirode i 1981. Zakonom proglašeno parkom prirode. Uloga Parka naglašava se Planom kroz zaštitu i očuvanje njegovih temeljnih obilježja i prirodnih vrijednosti, očuvanje tradicionalnog načina poljoprivrede i korištenja, očuvanje tradicionalne tipologije naselja i zaustavljanje depopulacijskog trenda uz poboljšanje uvjeta života.

Odluku o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo donio je Hrvatski sabor 25. rujna 2015., a objavljena je u 'Narodnim novinama' broj 108/2015. od 9. listopada 2015. godine.