Energetska obnova zgrada javnog sektora

Slika /dokumenti/NPOO/EO_ZJS_NPOO/0341 EO Gimnazije Metković.jpg
Pregled potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva možete preuzeti OVDJE.
VAŽNO - Obavijest prijaviteljima o 2. izmjeni Poziva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ zbog povećanja alokacije!

Dana 27. ožujka 2024. godine objavljena je 2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ (kod Poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.04) objavljenog 17. ožujka 2023. godine, a zatvorenog 23. svibnja 2023. godine, radi povećanja alokacije Poziva.
 
Nastavno na 7. prosinca 2023. godine donesenu Provedbenu odluku Vijeća o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, čime je službeno odobren Dodatak NPOO-u koji je temelj za pristupanje provedbi poziva temeljem dodatnih alokacija, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je 25. siječnja 2024. godine Odluku o povećanju alokacije predmetnog Poziva sredstvima osiguranim u Dodatku NPOO-u, kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru istog povećan 39.816.842,52 eura, na 99.996.842,52 eura. Povećanjem alokacije omogućit će se sufinanciranje dodatnih projektnih prijedloga prema rang-listi Odbora za odabir projekata osnovanog pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela, za koje nije bilo dostatnih sredstava u okviru spomenutog Poziva, a udovoljili su svim uvjetima i kriterijima istog, pod istim uvjetima kao i za već ugovorene projekte. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

U okviru 2. izmjene Poziva pripremljeni su odnosno izmijenjeni sljedeći dokumenti:

  1. NPOO.C6.1.R1-I1.04 Upute za prijavitelje_2. corrigendum
  2. NPOO.C6.1.R1-I1.04 Sažetak poziva_2. corrigendum
  3. NPOO.C6.1.R1-I1.04 Aneks 1. Program dodjele potpora de minimis_2. corrigendum
  4. NPOO.C6.1.R1-I1.04 Popis izmjena_2. corrigendum
 
Postupak dodjele za sve projektne prijedloge, koji će biti obuhvaćeni povećanjem alokacije Poziva, nastavit će se pod uvjetima koji su jednaki, odnosno nepromijenjeni u odnosu na uvjete Poziva.
Zagreb, 23. svibnja 2023. - Podsjećamo sve potencijalne prijavitelje da rok za podnošenje projektnih prijedloga na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ u sustavu fondovieu ističe danas 23. svibnja 2023. godine u 16:00h.
 
Projektni prijedlozi se podnose kroz sustav fondovieu odabirom akcijske tipke „Podnesi“ nakon čega se status projektne prijave mijenja u „Podnesen“ te se zaprimanje i registracija projektnog prijedloga vrše automatski u sustavu. U Uputama za korištenje aplikacije opisane su funkcionalnosti i način korištenja sustava fondovieu.
Zagreb, 09. svibnja 2023. - Obavještavamo potencijalne prijavitelje da su nastavno na provedenu 1. Izmjenu Poziva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ u segmentu pitanja i odgovori sustava fondovieu objavljene dopune odgovora na pojedina pitanja. Popis pitanja za koja su objavljene dopune naveden je na javnom portalu sustava fondovieu, rubrici Obavijesti vezanoj uz predmetni Poziv.

Molimo sve potencijalne prijavitelje da prouče dane dopune odgovora te u skladu s njima po potrebi pripreme projektne prijedloge. 
Zagreb, 8. svibnja 2023. - Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je s danom 8. svibnja 2023. godine na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/ te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/, objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ sa cjelokupnom dokumentacijom. U Popisu izmjena navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente: Upute za prijavitelje, Sažetak poziva, Aneks 2 - Popis tehničkih uvjeta, Prilog 2. Obrazac za ocjenu kvalitete, Prilog 3. Kontrolne liste za provjeru prihvatljivosti te Obrazac 2. Tehnički obrazac. Također je produljen rok za podnošenje projektnih prijedloga sa 16. svibnja 2023. godine u 16:00 h na 23. svibnja 2023. godine u 16:00 h.
 
Napominjemo da se s obzirom na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga produljio i rok za postavljanje pitanja o Pozivu u segmentu pitanja i odgovori sustava fondovieu do 10. svibnja 2023. u 9:18 h.
 
Molimo sve potencijalne prijavitelje da preuzmu i prouče izmijenjenu dokumentaciju te prema istoj pripreme projektne prijedloge, odnosno obaveznu dokumentaciju propisanu Pozivom, vodeći računa da su svi obrasci (i svi listovi ukoliko ih obrazac sadrži više) ispravno i u potpunosti ispunjeni.
 
Prijavitelji koji su u sustavu fondovieu već izvršili prijave bit će obaviješteni o provedenoj izmjeni poziva te će im se osigurati primjereni rok za eventualne izmjene i/ili dopune projektnih prijedloga ili dostavu dodatnih informacija.
 
Dodatno napominjemo da će u segmentu Pitanja i odgovori biti dopunjeni pojedini odgovori sukladno provedenim izmjenama Poziva. Molimo sve potencijalne prijavitelje da prouče dane dopune odgovora te u skladu s njima po potrebi pripreme projektne prijedloge.
 
Cjelokupna dokumentacija 1. izmjene Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova zgrada javnog sektora" dostupna je OVDJE., a u Popisu izmjena navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva.“ 
Zagreb, 17. ožujka 2023. - Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ peti je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo. Za energetsku obnovu zgrada javnog sektora neoštećenih u potresu u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 39,8 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“. Ovim Pozivom bit će utrošena sva raspoloživa alokacija iz NPOO-a u okviru investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, u iznosu od gotovo 133 milijuna eura.
 
Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu (eNPOO) potencijalnim prijaviteljima dozvoljeno je od 17. ožujka 2023. godine, a moguće je do 16. svibnja 2023. godine do 16:00 sati. Pritom ističemo kako će modalitet ovog Poziva biti privremeni, projektni prijedlozi zaprimat će se u unaprijed određenom roku od 60 dana, a potom će se svi zaprimljeni/podneseni projektni prijedlozi valorizirati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.
 
Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima
se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene, te zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.
 
Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.
 
U skladu s NPOO, intenzitetom sufinanciranja do 60% podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% za radove i usluge nadzora. Također, napominjemo kako je za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85%, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100%.
Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 20 tisuća eura, a najviši čak 8 milijuna eura.
 
Također, naglašavamo kako će potencijalnim prijaviteljima na raspolaganju biti i stručna podrška Sektora za energetsku učinkovitost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u pripremi njihovih projektnih prijedloga. Prijave za korištenje stručne podrške podnose se u razdoblju od objave Poziva do kraja dana 2. travnja 2023. godine, slanjem poruke elektroničkom poštom na adresu podrska.prijaviteljima@fzoeu.hr .
 
Ministarstvo će za sve potencijalne prijavitelje organizirati i informativne radionice putem platforme Microsoft Teams, a raspored održavanja istih će biti pravovremeno objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva https://mpgi.gov.hr i javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr . Prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva kroz sustav fondovieu (eNPOO) postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva, a odgovori će biti objavljeni u sustavu u segmentu „Pitanja i odgovori“.
 
Cjelokupna dokumentacija Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova zgrada javnog sektora" dostupna je OVDJE.