Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima

Programom se utvrđuju ciljevi i uvjeti dodjele de minimis potpora za ulaganje u projekte energetske obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima koji se sufinanciraju u okviru Dodatka Nacionalom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. Zahtjevom za dodjelu de minimis potpore temeljem ovog Programa smatra se projektni prijedlog predan u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“, kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I2.01.  
 
Program je donesen 17. svibnja 2023. godine, a Izmjena i dopuna Programa 29. prosinca 2023. godine.

Statistički podaci Europske komisije te ostale bitne informacije o povratima nezakonite državne potpore mogu se pronaći na ovoj poveznici: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/procedures/recovery-unlawful-aid_en