Program dodjele potpora (de minimis) za energetsku obnovu zgrada javnog sektora

Programom se utvrđuju ciljevi i uvjeti dodjele de minimis potpora za ulaganje u projekte energetske obnove zgrada javnog sektora koji se sufinanciraju u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. i Dodatka Nacionalom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. Zahtjevom za dodjelu de minimis potpore temeljem ovog Programa smatra se projektni prijedlog predan u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.04.  
 
Program je donesen 7. ožujka 2023. godine, a Izmjena i dopuna Programa 29. prosinca 2023. godine.

Statistički podaci Europske komisije te ostale bitne informacije o povratima nezakonite državne potpore mogu se pronaći na ovoj poveznici: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/procedures/recovery-unlawful-aid_en