Prostorni plan NP Kornati

U "Narodnim novinama" broj 119/19 od 6. prosinca objavljena je Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati. Nositelj izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a sve poslove nositelja izrade obavljat će Zavod za prostorni razvoj.
  • Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati
    "Narodne novine" broj 119/19
     


Prostorni plan Nacionalog parka Kornati je temeljni dokument zaštite, korištenja i uređenja prostora kojim se određuju i usklađuju odnosi korisnika prostora, uvjeti ograničenih intervencija i interes očuvanja vrijednosti prostora nacionalnog ranga u skladu s Zakonom i načelima upravljanja nacionalnim parkovima, prilagođeno specifičnostima ovog parka.
 
Plan predstavlja osnovu za daljnje mjere i uspostavu-usavršavanje sustava upravljanja parkom sa ciljem unapređenja zaštite te uspostave sustava posjećivanja prihvatljivog obima i načina kao i  korištenja prirodnih resursa koji neće narušiti temeljne vrijednosti prostora.
Plan određuje prioritete i naglašava sustavno vođenje skrbi o vrijednostima prostora kroz etapne aktivnosti, intervencije i praćenje stanja i procesa  u prostoru i stanja okoliša.
 
Plan je izrađen u suradnji sa svim relevantnim resorima i institucijama, a u provedbi je neophodna koordinirana aktivnost svih relevantnih subjekata na njegovu provođenju.
 
Sa ciljem provedbe plana potrebno je evidentirati sve pojave, intervencije i ponašanja u parku te poduzeti odgovarajuće mjere za sanaciju stanja na ugroženim djelovima kao i unaprijediti rad JU NP u dijelu kontrole posjećivanja, obavljanja djelatnosti i upravljanja parkom.