Obavijesti za prijavitelje

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da će 16. siječnja 2017. godine u 23:59h biti obustavljeno zaprimanje pitanja vezanih uz Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova višestambenih zgrada". Odgovori na sva u roku zaprimljena pitanja bit će objavljeni u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana zaprimanja. 


13. siječnja 2017. - Objavljena I. IZMJENA POZIVA koja se odnosi na izmjenu pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije Poziva 'Energetska obnova višestambenih zgrada' objavljenog 17. listopada 2016. godine.

Izmjena se odnosi na produženje roka za zaprimanje projektnih prijedloga koji se pomiče sa 16. siječnja 2017. u 23:59h na 31. siječnja 2017. godine u 23:59h.

Prijavitelji će dodatno vrijeme ostvareno produženjem roka moći iskoristiti za dopune projektnih prijedloga, kako bi do zatvaranja Poziva 'Energetska obnova višestambenih zgrada' (31. siječnja 2017. u 23:59h) ishodili Izjavu FZOEU o spremnosti projektnog prijedloga.  

Dokumentaciju za Poziv možete preuzeti OVDJE


17. listopada 2016. - Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova višestambenih zgrada' 

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

U okviru ovog Poziva sredstva ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj će se dodijeliti projektima energetske obnove višestambenih zgrada i podršku korisnicima za provedbu istih:

  • GRUPA 1 – Energetska obnova višestambene zgrade

  • GRUPA 2 – Horizontalne mjere

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka i to:

  • za GRUPU 1 u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 kalendarskih dana, odnosno od 17. listopada 2016. do 31. siječnja 2017.

  • za GRUPU 2 u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga od 60 kalendarskih dana, odnosno od 17. listopada  2016. do 16. prosinca 2016.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su:

  • GRUPA 1 - u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika)  ili  upravitelj zgrade

  • GRUPA 2 - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost