Prostorni plan NP Mljet

          

Izrada novog Prostornog plana NP Mljet

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je dana 18. studenog 2019. godine Odluku o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet („Narodne novine“ br. 113/19) temeljem koje započinje postupak izrade ovog prostornog plana državnog značaja.

Planom će biti obuhvaćeno ukupno područje Nacionalnog parka Mljet sukladno Zakonu o proglašenju zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom („Narodne novine“ br. 49/60 i 13/97) u ukupnoj površini od 5375 ha.  S obzirom na neupitne vrijednosti i značaj Nacionalnog parka Mljet za identitet hrvatskog prostora i svijest o rastućem interesu za njegovo posjećivanje i korištenje, ocjenjuje se da će donošenje Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet osigurati preduvjete za očuvanje vrijednosti i održivo korištenje prostora Parka.

Za više informacija slijedite niže navedene linkove.


Postupak izrade novog plana:

 
 

Stručna podloga zaštite prirode:

 


Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš:

 

Važeći Prostorni plan NP Mljet: