Prostorni plan NP Risnjak

Risnjak je proglašen nacionalnim parkom već 1953.godine. Od tada, mnogobrojni su stručnjaci provodili istraživanja iz raznih znanstvenih djelatnosti.

Povodom obilježavanja 40.godišnjice postojanja Parka, 15 rujna 1993.godine, održano je Savjetovanje na kojem su izloženi radovi uz vegetacijska, faunistička, hidrogeološka i informatička istraživanja na području Risnjaka. Na tom je znanstveno - stručnom skupu utvrđeno, da se odgovarajuća zaštita parka ne može učinkovito provesti na dosadašnjoj površini od 3200 ha, te da je neophodno njegovo proširenje. Predloženo je proširenje na izvorišni dio rijeke Kupe i područje hrvatskog Snježnika, jer navedena područja predstavljaju značajne prirodne, znanstvene i turističke vrijednosti, pa time obogaćuju i dopunjuju sadržaje nacionalnog parka Risnjak.

Proširenje je proglašeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o proglašenju šume Risnjak nacionalnim parkom (NN broj 13/97), a time je određena i nova granica parka.