Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Napomena: Mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa više se ne provodi.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ima za cilj nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zanimanju za koje su završile školovanje osigurati ulazak na tržište rada.

Osoba bez radnog iskustva može se primiti u državno tijelo na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, a prema odredbi članka 61.a Zakona o državnim službenicima.

Vrijeme stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa uračunava se u radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, koje je uvjet za prijam u državnu službu. Po obavljenom stručnom osposobljavanju osoba može polagati državni stručni ispit.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodi se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (Narodne novine broj 100/11).