13.03.2024. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 2

 
 
Datum objave:
13.03.2024.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
SAMOSTALNI SEKTOR ZA NADZOR, ŽALBE I ZASTUPANJE
Služba za nadzor javnopravnih tijela
- viši savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 19.)

UPRAVA ZA FINANCIJE, JAVNU NABAVU I STRATEŠKO PLANIRANJE
Sektor za javnu nabavu
Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 191.)

UPRAVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU, PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Služba za strateške dokumente i programe energetske obnove zgrada
Odjel za pripremu i praćenje programa energetske obnove zgrada
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 333.)

Služba za informacijski sustav i regulativu 
Odjel za regulativu i usklađenje s EU
- viši referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 350.)

Sektor za zelenu urbanu infrastrukturu i kružno gospodarenje prostorom i zgradama
Služba za programiranje, zelenu urbanu infrastrukturu i kružno gospodarenje prostorom i zgradama
Odjel za programiranje i praćenje
- viši analitičar za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 357.)

Služba za pripremu i objavu poziva i provedbu programa teritorijalne suradnje, komunikaciju i vidljivost
Odjel za pripremu poziva i provedbu programa teritorijalne suradnje
- viši analitičar za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 363.)

Odjel za objavu poziva, komunikaciju i vidljivost
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 367.)

Odjel za provedbu EU projekata javnih zgrada
- viši analitičar za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 377.)

Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata stambenih zgrada
Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata stambenih zgrada
- viši analitičar za europske fondove i međunarodne financijske mehanizme - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 382.)

Služba za pripremu poziva i provedbu EU projekata energetske obnove stambenih zgrada oštećenih u potresu
Odjel za pripremu poziva i ugovaranje EU projekata stambenih zgrada oštećenih u potresu
- viši referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 394.)

Odjel za provedbu EU projekata stambenih zgrada oštećenih u potresu
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 396.)

ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
Sektor za dokumente prostornog uređenja državne razine
Služba za Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske i druge dokumente prostornog uređenja državne razine
- viši savjetnik - specijalist - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 515.)

UPRAVA ZA PROVEDBU OBNOVE OD POTRESA
Sektor za pripremu i organizaciju obnove
Služba za pripremu provedbe odluka o obnovi
Odjel za provedbu odluka o obnovi višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 623.)

Sektor za kontrolu i praćenje izgradnje zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje obiteljskih kuća
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 634.)
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 635.)

Odjel za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 640.)

Služba za dodjelu novčane pomoći za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća
- savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 643.)

Služba za dodjelu novčane pomoći za obnovu konstrukcije zgrada
Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu konstrukcije višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 664.)

Sektor za kontrolu i praćenje nekonstrukcijske obnove zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane nekonstrukcijske obnove zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane nekonstrukcijske obnove obiteljskih kuća
- suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 672.)

UPRAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
Sektor za upravljanje nekretninama i provedbu programa stambenog zbrinjavanja
Služba za obnovu i izgradnju stambenih jedinica
Odjel za izgradnju
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 723.)
- viši referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 724.)

Sektor za provedbu međunarodnih programa
Služba za međunarodne programe
Odjel za provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 746.)

Odjel za smještaj osoba odobrenom međunarodnom zaštitom
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 750.)

Služba za projekte i programe suzbijanja energetskog siromaštva
Odjel za pripremu projekata i programa
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 754.)

Odjel za provedbu projekata i programa
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 758.)

PODRUČNA SLUŽBA KARLOVAC
Ispostava Zagreb
- viši savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 795.)
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 21. ožujka 2024. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 2 “, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 16.4.2024. - Poziv na testiranje i intervju rm. 191., 515., 723., 724., 746., 750., 754., 758., 795. - 22.4.2024.
16.4.2024. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 623., 634., 635., 640., 643., 664., 672. - 23.4.2024.
16.4.2024. - Poziv na testiranje i intervju rm. 19. - 24.4.2024.
17.5.2024. - Poziv na testiranje i intervju rm.333., 350., 367., 377., 382., 394. i 396. - 22.5.2024.
Obustava ili poništenje:     -
Rješenje o prijmu: -
Ishod postupka:   -