24.08.2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 10

 
 
Datum objave:
24.08.2022.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
9. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA
9.1. Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
9.1.1. Služba za stanove
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 448.)
 
9.1.3. Služba za zemljišta
9.1.3.1. Odjel za raspolaganje građevinskim zemljištem
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 462.)
 
9.1.3.2. Odjel za infrastrukturu i eksploatacije
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 465.)
 
9.2. Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
9.2.3. Služba za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 495.)
- stručni suradnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 497.)
 
9.2.4. Služba za tehničke poslove
- viši stručni savjetnik -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 501.)
 
10. UPRAVA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA, EU POSLOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE
10.1. Sektor za trgovačka društva
10.1.1. Služba za praćenje poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu
- viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 518.)
 
10.1.2. Služba za analizu i izvještavanje
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 522.)
 
10.1.3. Služba za unaprjeđenje korporativnog upravljanja
- voditelj Službe -  1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 523.)
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 525.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 98/2022 odnosno do 1. rujna 2022. godine, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, 10 000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. s naznakom "Za natječaj - KLASA 10"


OBRAZAC prijave (docx)

 

Poziv na testiranje i razgovor:

28.10.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 462. i 465. - 2.11.2022.
31.10.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 448. - 7.11.2022.
08.11.2022. - Poziv na testiranje i intervju r.m. 495. i 497. - 14.11.2022.
08.11.2022. - 
Poziv na testiranje i intervju r.m. 501. - 15.11.2022.
17.11.2022. - 
Poziv na testiranje i intervju r.m. 523. - 23.11.2022.
25.11.2022. - 
Poziv na testiranje i intervju r.m. 518., 522. i 525. - 01.12.2022.
Obustava ili poništenje:     27.01.2023. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 448.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 462.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 465.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 495.)
15.12.2022. - Rješenje o prijmu (r.m. 501.)
22.12.2022. - 
Rješenje o prijmu (r.m. 497.)
09.01.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 523.)
12.01.2023. - Rješenje o prijmu (r.m. 525.)
Ishod postupka:   -