Programa dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima

Program je donesen 17. svibnja 2023. godine i njime se propisuju uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti za projekte energetske obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima, a koji se financiraju u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Republike Hrvatske, Inicijative 6: Obnova zgrada, Investicije C6.1.R1-I2 - Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom, u dijelu koji se odnosi na višestambene zgrade.

Zahtjevom za dodjelu de minimis potpore temeljem ovog Programa smatra se projektni prijedlog predan u sklopu najavljenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“.

Statistički podaci Europske komisije te ostale bitne informacije o povratima nezakonite državne potpore mogu se pronaći na ovoj poveznici:
 https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/procedures/recovery-unlawful-aid_en