5.5.2020. - Poziv na javno savjetovanje o Planu mjera za zaštitu okoliša i socijalne standarde te Planu angažmana dionika

o Planu mjera za zaštitu okoliša i socijalne standarde te Planu angažmana dionika

Radovi su financirani putem zajma Svjetske banke kao dio projekta „Projekt oporavka nakon potresa i jačanje odgovora na COVID-19 u Republici Hrvatskoj”  
 
Objava dokumenata (Plan mjera za zaštitu okoliša i socijalne standarde i Plan angažmana dionika) sastavni je dio procedure pripreme projekta prema politikama (Okvir za okoliš i društvena pitanja) Svjetske banke. Isti postupak je primijenjen i prilikom ugovaranja prethodnih projekata koje je financirala Svjetska Banka u Republici Hrvatskoj.

Glavni cilj „Projekta oporavka nakon potresa i jačanje odgovora na COVID-19 u Republici Hrvatskoj” je pomoći Republici Hrvatskoj u nastojanjima oko obnove nakon potresa te kod sprječavanja i otkrivanja prijetnje koju predstavlja COVID-19 te jačanja odgovora na istu, kao i jačanja nacionalnih sustava pripravnosti javnog zdravstva. Projekt se sastoji od tri dijela. Prvi dio je povezan s oporavkom nakon potresa i obnovom, a sastoji se od hitne intervencije radi javne sigurnosti, sanacije i obnove bolnica i škola te nacrta programa obnove stambenih objekata. Drugi dio vezan je za jačanje odgovora na COVID-19 te pripravnost javnog zdravstva, kroz upravljanje slučajevima i nadzor te jačanje zdravstvenog sustava za pripravnost javnog zdravstva. Treći dio se odnosi na upravljanje projektom.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske javno objavljuje i provodi savjetovanja za ovaj dokument u skladu s politikom Svjetske banke o pristupu informacijama.

Dokument o angažmanu dionika (SEP) osigurava da se angažman dionika provodi na temelju pravodobnih, relevantnih, razumljivih i pristupačnih informacija. Dokument definira i mehanizam pravne zaštite za pritužbe (GRM) koje će omogućiti dionicima, korisnicima i zaposlenicima koji rade na projektu preispitivanje i pružanje svojih mišljenja o informacijama vezanih za planirane radove obnove i ukazati na potencijalne poteškoće.

Plan mjera za zaštitu okoliša i socijalne standarde (ESCP) putokaz je za provedbu obveznih okolišnih i socijalnih mjera dogovorenih između Svjetske banke i Republike Hrvatske. Plan mjera za zaštitu okoliša i socijalne standarde (ESCP) i Plan angažmana dionika (SEP) za projekt bit će dostupni javnosti od 05.05.2020. do 05.06.2020. na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, kao i u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na adresi: Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Gore navedeni dokumenti sredstvo su za prepoznavanje i bavljenje povratnim informacijama različitih dionika na razini projekta i pod-projekta, ali i za identificiranje i upravljanje društvenim i ekološkim rizicima u implementaciji. Tijekom perioda savjetovanja javnost može slati komentare, pitanja i prijedloge Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja elektroničkom ili redovnom poštom:
 
  • e-mail: pitanja@mgipu.hr
  • adresa: Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
  • ili faksom na: +385 (1) 3772 822