Prostorni plan NP Brijuni

Prirodna baština (sinteza) 1:10.000

30.11.2018. | jpg (2454kb)

Kopno – prirodne vrijednosti 1:25.000

30.11.2018. | jpg (1408kb)

Šume i travnjaci 1:25.000

30.11.2018. | jpg (1231kb)

Režim zaštite prostora 1:25.000

30.11.2018. | jpg (2750kb)

Opće konzervatorske smjernice 1:25.000

30.11.2018. | jpg (1751kb)