09.10.2019. - Prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 13

 
 
Datum objave:
09.10.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
3. GLAVNO TAJNIŠTVO
3.1. SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
3.1.1. SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE I OPĆE POSLOVE
3.1.1.2. Odjel za opće i tehničke poslove
stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 28.)
 
3.1.2. SLUŽBA ZA INFORMATIČKE POSLOVE I PISARNICU
3.1.2.1. Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima i pisarnicu
stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 36.)
viši informatički referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 37.)
informatički referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 38.)
 
3.1.2.1.1. Pododsjek pisarnice i pismohrane
- stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 40.)
 
3.2. SEKTOR ZA FINANCIJE
3.2.2. SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 55.)
 
3.3. SEKTOR ZA JAVNU NABAVU
3.1.1. SLUŽBA ZA PLANIRANJE I PRIPREMU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 62.)
 
4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO, PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
4.1. SLUŽBA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
4.1.1. Odjel za analizu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 75.)
 
4.1.2. Odjel za regulativu procjena vrijednosti nekretnina
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 80.)
 
4.2. SEKTOR ZA GRADITELJSTVO, STANOVANJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
4.2.1. SLUŽBA ZA GRAĐEVNO-TEHNIČKU REGULATIVU
4.2.1.1. Odjel za sustav, normizaciju i usklađenje s Europskom unijom
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 86.)
 
4.2.2. SLUŽBA ZA STANOVANJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
4.2.2.1. Odjel za stanovanje
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 93.)
 
4.3. SEKTOR ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU I ZGRADE GOTOVO NULTE ENERGIJE
4.3.1. SLUŽBA ZA STRATEŠKE DOKUMENTE I PROGRAME ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA
4.3.1.1. Odjel za pripremu i praćenje programa energetske obnove zgrada
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 106.)
 
4.3.2. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I REGULATIVU
4.3.2.1. Odjel za IEC, baze i registre
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 115.)
 
5. UPRAVA ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
5.1. SEKTOR ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE, MEĐUNARODNE I EU POSLOVE
5.1.3. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE ODRŽIVOG RAZVOJA
- stručni savjetnik – 2 izvršitelja (red.br. radnog mjesta 141.)
- stručni suradnik – 2 izvršitelja (red.br. radnog mjesta 142.)
- viši stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 143.)
 
6. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
6.1. SEKTOR ZA PROSTORNO UREĐENJE
6.1.1. SLUŽBA ZA PROSTORNE PLANOVE DRŽAVNE RAZINE I DOKUMENTE PROSTORNOG UREĐENJA
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 169.)
 
6.1.2. SLUŽBA ZA PROSTORNE PLANOVE REGIOANLNE I LOKALNE RAZINE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 172.)
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 173.)
 
6.2. SEKTOR LOKACIJSKIH DOZVOLA I INVESTICIJA
6.2.1. SLUŽBA ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH DOZVOLA
6.2.1.1. Odjel za građevine državnog značaja
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 178.)
 
6.2.1.2. Odjel za zahvate u prostoru
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 183.)
 
6.2.2. SLUŽBA ZA PRIRPREMU I PRAĆENJE STRATEŠKIH PROJEKATA
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 186.)
 
6.2.3. SLUŽBA ZA INVESTICIJE
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 192.)
 
6.3. SEKTOR GRAĐEVINSKIH I UPORABNIH DOZVOLA
6.3.1. SLUŽBA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA
6.3.1.2. Odjel za strateške i posebne projekte
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 201.)
 
6.3.2. SLUŽBA ZA TIPSKE PROJEKTE I OSTALE AKTE
- viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja (red.br. radnog mjesta 203.)
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 205.)
 
6.3.3. SLUŽBA ZA IZDAVANJE UPORABNIH DOZVOLA
- viši stručni savjetnik  – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 208.)
- stručni suradnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 210.)
 
7. UPRAVA ZA NADOZR, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA I POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
7.1. SEKTOR ZA NADZOR RADA NADLEŽNIH TIJELA I POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
7.1.1 SLUŽBA ZA NADZOR
- stručni suradnik vježbenik– 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 218.) 
 
7.1.2. SLUŽBA ZA PRAĆENJE RADA TIJELA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I DRUGIH TIJELA
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 222.)
 
7.1.3. SLUŽBA ZA VOĐENJE POSTUPAKA S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 227.)
 
7.2. SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA
7.2.1. SLUŽBA ZA RAZVOJ GIS APLIKACIJA
- stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 233.)
 
7.2.2. SLUŽBA ZA RAZVOJ ALFANUMERIČKIH APLIKACIJA
- viši stručni savjetnik -  1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 237.)
 
7.2.3. SLUŽBA ZA VOĐENJE REGISTARA O NEZAKONITO IZGRAĐENOJ INFRASTRUKTURI
- stručni suradnik -  1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 243.)
- viši stručni referent – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 244.)
 
8. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 246.)
 
9. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
9.1. SLUŽBA ZA ZAKONODAVSTVO I MEĐUNARODNO – PRAVNE POSLOVE
9.1.2. Odjel za međunarodno i europsko pravo
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 259.)
 
9.2. SLUŽBA ZA ŽALBE I ZASTUPANJE
9.2.1. Odjel za žalbe
- upravni savjetnik -1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 266.)
 
9.2.2. Odjel za zastupanje
- viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 269.)
 
10. ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
10.1. SEKTOR ZA DOKUMENTE PROSTORNOG UREĐENJA DRŽAVNE RAZINE
10.1.1. SLUŽBA ZA STRATEGIJU PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE I DRUGE DOKUMENTE PROSTORNOG UREĐENJA DRŽAVNE RAZINE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 275.)
 
10.1.2. SLUŽBA ZA PROSTORNE PLANOVE PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA DRŽAVNE RAZINE
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 277.)
 
10.2. SEKTOR ZA PROSTORNA ISTRAŽIVANJA, PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I MEĐUNARODNU SURADNJU
10.2.1. SLUŽBA ZA PROSTORNA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA U PROSTORU
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (red.br. radnog mjesta 281.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su do 17. listopada 2019. godine.
 

 


Poziv na testiranje i razgovor:              


26.11.2019. - POZIV r.m. broj 259.
26.11.2019. - POZIV r.m. broj 266. i 269.
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 75.
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 93.
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 86.
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 275., 277. i 281.
25.11.2019. - POZIV r.m. broj 243. i 244.
22.11.2019. - POZIV r.m. broj 183., 186. i 192.
22.11.2019. - POZIV r.m. broj 178.
22.11.2019. - POZIV r.m. broj 80.
21.11.2019. - POZIV r.m. broj 169., 172. i 173.
20.11.2019. - POZIV r.m. broj 222. i 227.
20.11.2019. - POZIV r.m. broj 106. i 115.
​20.11.2019. - POZIV r.m. broj 218.
19.11.2019. - POZIV r.m. broj 203. i 208.
18.11.2019. - POZIV r.m. broj 201.
18.11.2019. - POZIV r.m. broj 28.
15.11.2019. - POZIV r.m. broj 205. i 210.
14.11.2019. - POZIV r.m. broj 36. i 37.
13.11.2019. - POZIV r.m. broj 40.
12.11.2019. - POZIV r.m. broj 143.
11.11.2019. - POZIV r.m. broj 141. i 142.
08.11.2019. - POZIV r.m. broj 38.
07.11.2019. - POZIV r.m. broj 62.
07.11.2019. - POZIV r.m. broj 246.
06.11.2019. - POZIV r.m. broj 55.
05.11.2019. - POZIV r.m. broj 233. i 237.
Obustava ili poništenje:                   

22.01.2020. - Odluka o djelomičnoj obustavi
(r.m. 143., 203., 208. i 275.)

Rješenje o prijamu:
06.02.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 178.
29.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 75.
29.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 80.
29.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 86.

23.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 62.
23.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 93.
23.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 183.
23.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 266.
22.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 186.
22.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 192.
22.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 203.
22.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 243.
22.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 281.
20.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 277.
20.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 269.
20.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 106.
16.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 259.
16.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 244.
03.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 115.
03.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 28.
03.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 218.
03.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 37.
03.01.2020. - Rješenje o prijamu r.m. broj 222.
27.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 227.
27.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 173.
27.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 172.
27.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 169.
27.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 36.
20.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 201.
20.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 205.
20.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 210.
17.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 142-1.
17.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 142-2.
17.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 141-1.
17.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 141-2.
17.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 38.
17.12.2019. - Rješenje o ispravci Rješenja r.m. broj 40.
12.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 40.
04.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 55.
04.12.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 246.
28.11.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 237.
28.11.2019. - Rješenje o prijamu r.m. broj 233.
Ishod postupka:   20.05.2020. - Obavijest o ishodu postupka