NOVI POZIV: Energetska obnova višestambenih zgrada

Slika /dokumenti/NPOO/EO_VSZ_NPOO_novi/2024_03_18_FOTO_EO_VSZ_Velika Gorica.jpg

OBAVIJEST: Rok za podnošenje projektnih prijedloga energetske obnove višestambenih zgrada produljen do 17.00 sati!

Zbog poteškoća s autorizacijom putem NIAS-a prilikom pristupanja informacijskom sustavu fondovieu koje su evidentirane danas tijekom dana, rok za podnošenje projektnih prijedloga u okviru PDP-a „Energetska obnova višestambenih zgrada“, kod Poziva: NPOO.C7.2.I1.01 produljen je danas, 3. lipnja 2024. godine do 17.00 sati!
 
Dakle, svim prijaviteljima bit će omogućeno podnošenje projektnih prijedloga sat vremena dulje od inicijalno planiranog termina za zatvaranje Poziva.


Objavljene video smjernice za pripremu dokumentacije projektnog prijedloga na Novi Poziv!

Ovim putem potencijalnim prijaviteljima na novi Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada skrećemo pozornost kako je podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu dozvoljeno najkasnije do 3. lipnja 2024. godine u 16:00 sati.
 
Posljednja planirana online informativna radionica o Pozivu održat će se 21. svibnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati, a informacije o prijavama i terminima dostupne su na linku niže (prijave ćemo zaprimati najkasnije do 20. svibnja 2024. godine u 15:00 sati):
https://mpgi.gov.hr/informativne-radionice-prijave-i-termini-17570/17570 .
 
Kao dodatnu pomoć u pripremi projektnih prijedloga i dopunu materijalima/prezentacijama s informativne radionice, ovo Ministarstvo je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pripremilo video materijal za sve potencijalne prijavitelje „Smjernice za pripremu dokumentacije projektnog prijedloga“, s posebnim naglaskom na najčešće pogreške u pripremi iste.
 
U nastavku možete preuzeti video materijal, koji će se objaviti i na mrežnoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i na javnom portalu sustava fondovieu u rubrici samog Poziva: VIDEO!!!


OBJAVLJEN NOVI POZIV:  Za energetsku obnovu višestambenih zgrada osigurano gotovo 95 milijuna eura u okviru Dodatka NPOO-u

 
Zagreb, 29. ožujka 2024. - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“, koji će se sufinancirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada u okviru investicije C7.2. I1 Proširena mjera: Energetska obnova zgrada za ovaj Poziv je osigurana alokacija u iznosu od 94.235.322,37 eura.
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak dodjele u modalitetu privremenog poziva, a objavljen je na mrežnim stranicama https://mpgi.gov.hr/ i https://fondovieu.gov.hr , odnosno u sustavu fondovieu.
 
Podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu dozvoljeno je najranije od trenutka objave poziva 29. ožujka 2024. godine, a najkasnije do 3. lipnja 2024. godine u 16:00 sati. Poziv se zatvara istekom roka predviđenog za podnošenje projektnih prijedloga nakon čega započinje evaluacija svih zaprimljenih projektnih prijedloga s obzirom na kriterije prihvatljivosti i kriterije odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.
 
Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Iznimno, zgrade upisane u Registar kulturnih dobara RH (kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro ili kao dio kulturno-povijesne cjeline), koje ne mogu ostvariti gore spomenuti uvjet, trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na stanje prije obnove, također na razini svakog pojedinog projektnog prijedloga. Provedbom ovih mjera se, uz ispunjavanje zahtjeva važećih propisa, pored energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada. Na razini investicije C7.2. I1 Proširena mjera: Energetska obnova zgrada Dodatka NPOO-u potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu ovaj Poziv također doprinosi.
 
Pozivom se sufinancira izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih višestambenih zgrada neoštećenih u potresima te onih koje su bile oštećene u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, no u međuvremenu su već provele hitne sanacije, odnosno nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu.
 
Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv, u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade, dok su prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje izrada projektne dokumentacije, energetska obnova, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost. Stope sufinanciranja prihvatljivih troškova su u ovisnosti o kategoriji obnove te se kreću od 85%-100% za aktivnosti izrade projektne dokumentacije i upravljanje projektom i administraciju, 60-80% za aktivnost energetske obnove, a stopa sufinanciranja za aktivnost promidžbe i vidljivosti iznosi fiksnih 85%.
 
Pozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, mjere povećanja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara, osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.
 
Ministarstvo će za sve potencijalne prijavitelje organizirati i online informativno-edukacijske radionice, a raspored održavanja istih će biti pravovremeno objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva https://mpgi.gov.hr i javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr . Prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva kroz sustav fondovieu (eNPOO) postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva, a odgovori će biti objavljeni u sustavu u segmentu „Pitanja i odgovori“.
 
Cjelokupna dokumentacija Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova višestambenih zgrada" dostupna je OVDJE.