Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Izmjena zahtjeva za ozakonjenje
Povodom Vaših upita vezanih uz ''ustupanje'', odnsono ''proširenje'' podnesenih zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju s čime u vezi tražite uputu za postupanje od strane ovoga Ministarstva, obavještavamo Vas kako slijedi.
 
Upravni sud je prilikom ocjene zakonitosti upravnih akata zauzeo stajalište prema kojem zahtjevi u kojima su umjesto prvotnog zahtjeva podneseni drugi, tj. za ozakonjenje drugih zgrada, odnosno u slučajevima u kojima su prvotni zahtjevi dopunjeni zahtjevima za ozakonjenje i drugih zgrada, ako su takvi zahtjevi podneseni unutar zakonom propisanog roka do kojeg se sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (''Narodne novine'', broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) mogao podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju, dakle najkasnije do 30. lipnja 2018., iste je potrebno uzeti u razmatranje kao novo postavljene zahtjeve. Međutim, ako su takvi zahtjevi podneseni nakon navedenog roka, iste, kako je to propisano odredbom članka 10. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, valja odbaciti rješenjem.
 
Dakle, u ovome trenutku, podnesen zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju ne može se izmijeniti, odnosno proširivati na načine da se umjesto prvotnog zahtjeva podnesu drugi, tj. za ozakonjenje drugih zgrada, odnosno da se prvotni zahtjevi dopunjuju zahtjevima za ozakonjenje i drugih zgrada. To stoga jer se ne radi o izmjeni zahtjeva koju ima u vidu citirana odredba članka 45. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (''Narodne novine'', broj 47/09) pa takvi zahtjevi za izmjenu zahtjeva sukladno stavku 2. istog članka istoga Zakona valjaju biti odbačeni rješenjem.

Obavijest Ministarstva 360-01/21-02/204 od 1. lipnja 2021.