Energetska obnova višestambenih zgrada

Slika /dokumenti/NPOO/EO_VSZ_NPOO/EO VSZ_Kumiciceva_Rijeka.jpg

Pregled potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva možete preuzeti OVDJE.
PAŽNJA: Obavezno pogledajte projektni pretinac!

Zagreb, 29. ožujka 2024. - Obavještavamo sve prijavitelje u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“, kod Poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.01, objavljenog 1. travnja 2022. godine i zatvorenog 2. kolovoza 2022. godine, sufinanciranog iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru inicijative 6. Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada NPOO-a, da OBAVEZNO PROVJERE PROJEKTNE PRETINCE SVOJIH PROJEKATA.

Naime, tijekom današnjeg dana upućena im je obavijest Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela o rezultatima Faze 2. postupka dodjele bespovratnih sredstava - Ocjena kvalitete, Administrativna provjera, Provjera prihvatljivosti prijavitelja, Provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te Provjera prihvatljivosti izdataka.

Za sufinanciranje ovih projektnih prijedloga osigurana je dodatna alokacija u okviru Dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine te će oni, ako su udovoljili svim uvjetima i kriterijima predmetnog Poziva, biti sufinancirani pod istim uvjetima kao i za već ugovorene projekte, ukoliko njihovi prijavitelji potvrde da će moći provoditi svoje projekte pod istim uvjetima i s prijavljenim proračunom.

VAŽNO - Obavijest prijaviteljima o 2. izmjeni Poziva zbog povećanja alokacije!

Dana 25. ožujka 2024. godine objavljena je 2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (kod Poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.01) objavljenog 1. travnja 2022. godine, a zatvorenog 2. kolovoza 2022. godine, radi povećanja alokacije Poziva.
 
Nastavno na 7. prosinca 2023. godine donesenu Provedbenu odluku Vijeća Europske unije o izmjeni Provedbene odluke od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Hrvatske, čime je službeno odobren Dodatak NPOO-u koji je temelj za pristupanje provedbi poziva temeljem dodatnih alokacija, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je 22. prosinca 2023. godine Odluku o povećanju alokacije predmetnog Poziva sredstvima osiguranim u Dodatku NPOO-u, kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru istog povećan s 300.000.000,00 kuna, odnosno 39.816.842,52 eura, na 65.581.520,15 eura. Povećanjem alokacije omogućit će se sufinanciranje svih projektnih prijedloga s rang-liste Odbora za odabir projekata osnovanog pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svojstvu Provedbenog tijela, za koje nije bilo dostatnih sredstava u okviru spomenutog Poziva, a udovoljili su svim uvjetima i kriterijima istog, pod istim uvjetima kao i za već ugovorene projekte. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće. 

U okviru 2. izmjene Poziva pripremljeni su odnosno izmijenjeni sljedeći dokumenti:

  1. NPOO.C6.1.R1-I1.01 Upute za prijavitelje_2. corrigendum
  2. NPOO.C6.1.R1-I1.01 Sažetak poziva_2. corrigendum
  3. NPOO.C6.1.R1-I1.01 Aneks 1. Program dodjele potpora de minimis_2. corrigendum
  4. NPOO.C6.1.R1-I1.01 Prilog 1. Ugovor_2. corrigendum
  5. NPOO.C6.1.R1-I1.01 Popis izmjena_2. corrigendum
 
Postupak dodjele za sve projektne prijedloge, koji će biti obuhvaćeni povećanjem alokacije Poziva, nastavit će se pod uvjetima koji su jednaki, odnosno nepromijenjeni u odnosu na uvjete Poziva.
 
U okviru preostalog dijela povećane alokacije iz Dodatka NPOO-u bit će raspisan i otvoren novi javni poziv za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada (neoštećenih u potresima i onih koje su bile oštećene u potresima te su provele obnovu nakon potresa), što je planirano za kraj prvog kvartala 2024. godine, a osnovni uvjeti novog poziva definirani su u najavi istog objavljenoj 18. ožujka ove godine na mrežnoj stranici Ministarstva.

VAŽNO - Povećana alokacija za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Dana 27. prosinca 2022. godine ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je Odluku o povećanju alokacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru predmetnog Poziva povećan s 300.000.000,00 kuna, odnosno 39.816.842,52 eura, na 330.000.000,00 kuna, odnosno 43.798.526,78 eura. 

Povećanjem alokacije osigurat će se sufinanciranje dodatnih prihvatljivih projektnih prijedloga s rang liste Odbora za odabir projekata prema ostvarenom broju bodova. Postupak dodjele za sve projektne prijedloge, koji će biti obuhvaćeni povećanjem alokacije Poziva, nastavit će se pod uvjetima koji su jednaki, odnosno nepromijenjeni u odnosu na uvjete Poziva. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.
Obavijest potencijalnim prijaviteljima o zatvaranju Poziva s 2.8.2022.

Zagreb, 3. kolovoza 2022.
- Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (NPOO.C6.1.R1-I1.01) da je zbog iskorištenja raspoložive financijske alokacije Poziv zatvoren s danom 2. kolovoza 2022. godine.

Svi prijavitelji čiji su projektni prijedlozi zaprimljeni i registrirani u sustavu fondovieu (eNPOO) do trenutka obustave Poziva na dan 17. svibnja 2022. godine, a za koje je postupak dodjele bespovratnih sredstava još u tijeku, bit će obaviješteni o statusu svog projektnog prijedloga putem sustava fondovieu (eNPOO) od strane nadležnih tijela.
Zagreb, 17. svibnja 2022. - Obavještavamo potencijalne prijavitelje Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova višestambenih zgrada da je s danom 17. svibnja 2022. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava dosegnuo 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva.

Iz navedenog razloga, a sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.3. Rok za predaju projektnog prijedloga, s danom 17. svibnja 2022. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova višestambenih zgrada obustavlja se na određeno vrijeme do 1. kolovoza 2022. godine.

Svi projektni prijedlozi koji se pokušaju registrirati u sustav fondovieu unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Poziva, obavijesti će biti objavljene na mrežnim stranicama https://mpgi.gov.hr/, https://planoporavka.gov.hr te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO).

Sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.4. Pitanja i odgovori, obustavlja se zaprimanje pitanja te na ista Nadležno tijelo neće odgovarati.
Zagreb, 13. svibnja 2022. - Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je s danom 13. svibnja 2022. godine na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/, Plana oporavka https://planoporavka.gov.hr/ te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/, objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“.  

Cjelokupna dokumentacija 1. izmjene Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova višestambenih zgrada" dostupna je OVDJE, a u Popisu izmjena navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva.
Zagreb, 2. svibnja 2022. - Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je s danom 29. travnja 2022. godine na mrežnoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/, a posljedično i Vlade Republike Hrvatske https://planoporavka.gov.hr/ te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/, u okviru cjelovite dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, objavljena verzija Tehničkog obrasca (Obrazac 2. Poziva) s prilagođenim poljima za unos podataka.
Zagreb, 25. travnja 2022. - Obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ kako je s današnjim danom Poziv objavljen i na javnom portalu informacijskog sustava fondovieu (eNPOO): https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi. Time je, kako je već i najavljeno, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika i upraviteljima zgrada omogućen unos projektnih prijedloga u sustav i ranije od početka podnošenja istih 17. svibnja 2022. godine od 9:00 sati.
Zagreb, 1. travnja 2022. - Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova višestambenih zgrada“ prvi je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo, ali i među prvima na razini čitavog Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.
 
Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu eNPOO potencijalnim prijaviteljima dozvoljeno je najranije od 17. svibnja 2022. godine u 9:00 sati, a moguće je do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava, odnosno najkasnije do 1. kolovoza 2022. godine u 16:00 sati. Ističemo kako je unošenje projektnih prijedloga putem sustava eNPOO potencijalnim prijaviteljima omogućeno ranije, i to od 25. travnja 2022. godine.
 
Također, naglašavamo kako će potencijalnim prijaviteljima na raspolaganju biti i stručna podrška Sektora za energetsku učinkovitost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u pripremi njihovih projektnih prijedloga, a ovo Ministarstvo će za sve potencijalne prijavitelje organizirati i informativne radionice putem platforme Microsoft Teams. Prijave za korištenje stručne podrške podnose se u razdoblju od objave Poziva do kraja dana 10. travnja 2022. godine, slanjem poruke elektroničkom poštom na adresu vsz.eu@fzoeu.hr .
 
Pozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini pojedinačne višestambene zgrade, kroz integrirani pristup, uz primjenu mjera povećanja potresne otpornosti zgrade i sigurnosti u slučaju požara te osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta. Na razini investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu će doprinijeti i ovaj Poziv.

U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:
 
  • najmanje 66% ukupne korisne površine koristi se za stanovanje;
  • ima tri (3) ili više stambenih jedinica;
  • njome upravlja upravitelj zgrade;
  • jedinstvena je arhitektonska cjelina;
  • nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

Predmet jednog projektnog prijedloga može biti višestambena zgrada prema gore definiranom ili neobnovljeni dio višestambene zgrade koji zajedno s obnovljenim dijelom čini jedinstvenu arhitektonsku cjelinu, pri čemu obnovljeni dio višestambene zgrade mora biti energetskog razreda A+, A, B, C u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno A+, A, B u primorskoj Hrvatskoj.
 
U okviru Poziva dodjeljivat će se bespovratna sredstva za izradu projektne dokumentacije i provedbu energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, a prijavu za ostvarenje prava na sufinanciranje u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade moći će podnijeti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade.
 
U skladu s NPOO, intenzitetom sufinanciranja do 60% podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% za radove i usluge nadzora. Također, napominjemo kako je za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85%, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100%.
Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 150 tisuća kuna, a najviši čak 22 milijuna kuna.
 
Minimalna obvezna tehnička dokumentacija za prijavu na Poziv je glavni projekt energetske obnove, izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima, kao i izvješće o provedenom energetskom pregledu te energetski certifikat prije obnove.
 
Kako što smo ranije istaknuli, ovim Pozivom neće biti obuhvaćene višestambene zgrade oštećene u potresu jer će se one obnavljati kroz poseban poziv.
 
Cjelokupna dokumentacija Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova višestambenih zgrada" dostupna je OVDJE. 

Pitanja i odgovori dostupni su na ovoj stranici u kategoriji "Dokumenti".