09.04.2021. - Viši stručni savjetnik, stručni suradnik - klasa 8

 
 
Datum objave:
09.04.2021.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
1. Služba za izdavanje lokacijskih dozvola
Odjel za zahvate u prostoru
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i  graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021 : Projekt „Tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2022. godine; (red.br. radnog mjesta 220.)

2. Služba za investicije
a) viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i  graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021 : Projekt „Tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2022. godine; (red.br. radnog mjesta 230.)

b) stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do kraja ugovorenog projekta „Priprema i provedba infrastrukturnih projekata iz područja prostornoga uređenja i  graditeljstva koji se financiraju iz fondova i programa EU 2014-2021 : Projekt „Tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz Mjere 11“, trenutno ugovoreno do kraja 2022. godine; (red.br. radnog mjesta 231.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ odnosno do 19. travnja 2021. godine neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i  ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 8", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.


OBRAZAC prijave (docx)


 
Poziv na razgovor: 04.05.2021. - Poziv na testiranje i razgovor - 20.05.2021.
Obustava ili poništenje: -
Rješenje o prijamu: 10.06.2021. - Rješenje o prijamu
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 220.
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - r.m. 231.
Ishod postupka: 03.09.2021. - Obavijest o ishodu postupka