12.03.2021. - Viši stručni savjetnik, viši stručni referent, viši upravni savjetnik - klasa 11

 
 
Datum objave:
12.03.2021.


Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:

I. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
SEKTOR ZA PROVOĐENJE MJERA UBLAŽAVANJA POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA
Služba za pripremu akata i mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda
- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana, radno mjesto broj 129.
viši stručni referent – 5 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana, radno mjesto broj 132.

Služba za provedbu mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda

- viši stručni savjetnik – 5 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana, radno mjesto broj 134.

II. UPRAVA ZA NADZOR, ŽALBE, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA I DIGITALIZACIJU
SEKTOR ZA NADZOR RADA NADLEŽNIH TIJELA, ŽALBE I ZASTUPANJE
Služba za žalbe

- viši upravni savjetnik – 8 izvršitelja na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, ali najduže godinu dana, radno mjesto broj 269.
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima. 
 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale, s naznakom "Za oglas - Klasa 11", Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. 

OBRAZAC prijave (docx)
 

Poziv na razgovor:              

08.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 269. - 16.04.2021.
22.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 129. i 134. - 06.05.2021.
22.04.2021. - Poziv za radno mjesto broj 132. - 07.05.2021.
Obustava ili poništenje:     26.07.2021. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka
Rješenje o prijamu: 16.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 269.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 269.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
28.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 269.
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 129.
30.06.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 134.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 129.
05.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
08.07.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
10.08.2021. - Rješenje o prijamu - radno mjesto 132.
Ishod postupka:   10.09.2021. - Obavijest o ishodu