16.10.2019. - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja - klasa 14

 
 
Datum objave:
16.10.2019.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
4. UPRAVA ZA GRADITELJSTVO, PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 69.a)

5. UPRAVA ZA PROJEKTE I PROGRAME EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNU SURADNJU
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 118.a)

6. UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 162.a)

7. UPRAVA ZA NADZOR, RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA I POSTUPANJE S NEZAKONITO IZGRAĐENOM INFRASTRUKTUROM
- ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 211.a)

10. ZAVOD ZA PROSTORNI RAZVOJ
- ravnatelj/ica Zavoda – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine (red.br. radnog mjesta 270.a)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 


Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosile su se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ broj 98/2019, odnosno do 24. listopada 2019. godine.
 

 

Poziv na razgovor:              

08.11.2019. - POZIV za 14. i 15. studenoga 2019. prema rasporedu iz poziva 
Obustava ili poništenje:     14.10.2020. - Odluka o obustavi postupka provedbe javnog natječaja
Rješenje o prijamu: -
Ishod postupka:   -