IZMJENA: Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju 48.891 dionica trgovačkog društva MEISO d.d., Goričan imatelja RH i HZMO

Na temelju članaka 26. stavak 1., 28. stavak 7 i 32. stavak 4. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne Novine, broj 52/18), članka 21. Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne Novine, broj 95/18) i Odluke, Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP), o produžetku roka za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju 48.891 dionica društva MEISO d.d., Goričan ukupnog nominalnog iznosa dionica 14.667.300,00 kuna što čini 78,86% temeljnog kapitala Društva javnim prikupljanjem ponuda, od 23. svibnja 2019. Klasa: 024-04/19-04/13, Urbroj: 360-00/01-2019-2, CERP objavljuje
 
IZMJENA
Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva imatelja Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 
Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju 48.891 dionica trgovačkog društva MEISO d.d., Goričan u vlasništvu Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje objavljen dana 25. travnja 2019. u Jutarnjem listu, mjenja se u dijelu koji se odnosi na rok za dostavu obvezujuće ponude te sada glasi:

Rok za dostavu obvezujuće ponude: 01. srpnja 2019. godine do 14,00 sati.

U preostalom dijelu, Javni poziv za dostavu obvezujućih ponuda ostaje isti.