13.09.2023. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - klasa 17

 
 
Datum objave:
13.09.2023.
Ustrojstvena jedinica,
n
aziv i broj radnog mjesta:
UPRAVA ZA FINANCIJE, JAVNU NABAVU I STRATEŠKO PLANIRANJE
Sektor za financije i proračun
Služba za pripremu i izvršenje proračuna
Odjel za planiranje i analizu proračuna
- Stručni referent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 127.)
 
Sektor za računovodstvene poslove
Služba za knjigovodstveno i financijsko izvještavanje
Odjel za financijsko izvještavanje i analize
- Voditelj Odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 148.)
           
Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 153.)
 
Služba za likvidaturu i plaćanje računa
Odjel za likvidaturu i salda konti
- Voditelj Odjela - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 159.)
 
Sektor za imovinu oduzetu u kaznenim postupcima
Služba za raspolaganje oduzetom imovinom
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 184.)
 
Sektor za javnu nabavu
Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave
- Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 191.)

UPRAVA ZA PROVEDBU OBNOVE OD POTRESA
Sektor za pripremu i organizaciju obnove
Služba za pripremu provedbe odluka o obnovi
Odjel za provedbu odluka o obnovi višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- Koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 623.)
 
Sektor za kontrolu i praćenje izgradnje zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje obiteljskih kuća
- Koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 634.)
- Stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 635.)
     
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane izgradnje višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada
- Viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 638.)
- Stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 640.)
 
Služba za dodjelu novčane pomoći za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća
- Koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 643.)
           
Sektor za kontrolu i praćenje obnove konstrukcije zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane obnove konstrukcije zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane obnove konstrukcije višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- Koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 655.)
- Viši stručni referent za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 657.)
 
Služba za dodjelu novčane pomoći za obnovu konstrukcije zgrada
Odjel za dodjelu novčane pomoći za obnovu konstrukcije višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada
- Viši stručni savjetnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 664.)
 
Sektor za kontrolu i praćenje nekonstrukcijske obnove zgrada
Služba za kontrolu i praćenje organizirane nekonstrukcijske obnove zgrada
Odjel za kontrolu i praćenje organizirane nekonstrukcijske obnove obiteljskih kuća         
- Stručni suradnik za obnovu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 672.)

Služba za dodjelu novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu zgrada
- Koordinator provedbe obnove - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (red.br. radnog mjesta 680.)
 
Opis poslova:
Poveznica na dokument: 

 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, odnosno do 21. rujna 2023. godine, neposredno ili poštom, na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale, s naznakom „Za natječaj - KLASA: 17“, Zagreb, Vinogradska cesta 25.


OBRAZAC prijave (docx)

 
Poziv na testiranje i razgovor: 18.10.2023. - Poziv na testiranje i intervju rm. 127. - 24.10.2023.
23.10.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 148.,153.,159. i 191. - 02.11.2023.
31.10.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm.623., 634., 635., 638., 640., 643., 655., 657., 664., 672. i 680. - 08.11.2023.
05.12.2023. - 
Poziv na testiranje i intervju rm. 184. - 11.12.2023.
Obustava ili poništenje:     07.02.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu: 02.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 148.
02.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 153.
02.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 159.
03.01.2024. - 
Rješenje o prijmu rm. 655.
03.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 657.
04.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 127.
08.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 638.
17.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 680.
31.01.2024. - Rješenje o prijmu rm. 184.
Ishod postupka:   -